HAPPY REAL ESTATE M IKE

HAPPY REAL ESTATE M IKE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διεύθυνση

OΛYMΠIOY ∆IAMANTH 30
ΘEΣΣAΛONIKH
Α.Φ.Μ.: 800639842
Δ.Ο.Υ.: A ΘEΣΣAΛONIKHΣ

Δραστηριότητα Επιχείρησης

YΠHPEΣIEΣ ∆IAXEIPIΣHΣ AKINHTΩN